Novinky

HORANÉ DOPROVÁZELY BĚHEM SEZÓNY DESÍTKY AKCÍ

Dechová hudba Horané doprovázela během letních a podzimních měsíců poutě, hody, setkání rodáků i výročí obcí a měst na Vysočině i jižní Moravě. Skvělou atmosféru přiblíží fotografie ze Stropešína,...

Den obce ve Vedrovicích

Den obce Vedrovice se konal 7. května na návsi s bohatým programem, jehož součástí bylo také vystoupení DH Horané. Pro místní občany i okolní návštěvníky nabízela obec jarmark řemesel a místních...