Den obce ve Vedrovicích

Den obce Vedrovice se konal 7. května na návsi s bohatým programem, jehož součástí bylo také vystoupení DH Horané. Pro místní občany i okolní návštěvníky nabízela obec jarmark řemesel a místních produktů, vystoupení mladých muzikantů z Vedrovic, koncerty DH Horané a Dubňanka, ale také divadelní představení pro děti. Den uzavřela "retropárty" v sále kulturního domu.