Horané vyhrávali o pouti v Dolních Vilémovicích 6.5.2018

První akce Horanů v letošní nabité sezóně, při které slunce svítilo a dobré nálady bylo nad míru. Horané doprovázeli stárky při průchodu obcí Dolní Vilémovice, rodišti Jana Kubiše. Až do večerních hodin se pak hrálo a zpívalo v místním kulturním domě. Fotografie z akce najdete níže.