Podzim ve znamení oslav 100 let Československa

V září zahráli Horané seniorům v domově v Třebíči, ale také na poutích ve Skalici a ve Valči. Oslavy svátku svatého Václava se konaly ve Ždírci 28. září, při této příležitosti doprovázeli Horané svěcení nové zvonice a zahráli místním občanům. Závěr září patřil hodům v Dyjákovicíh a v Mikulovicích. 26.-28. října se hudebníci účastnili oslav 100 let Československé republiky v Rokytnici, ve Studenci a v Římově, kde byl také slavnostně vysvěcen nový hasičský vůz a zasazena lípa. Fotografie najdete v galerii.