V prázdninovém čase Horané vyhrávali na mnoha venkovních akcích, jako festivaly, poutě, hody, výročí obcí.

Během letních měsíců hrála dechová hudba Horané při tradiční venkovních akcích jako například na festivalu v Tavíkovicích 2. července, při oslavách obce Čáslavice následující víkend, na koncertě v Číchově 16. července. V srpnu chlapci z dechovky vyhrávali každý víkend a to v Bystřici nad Pernštejnem, v Kramolíně na pouti, v Třebenicích při koncertě, na hodech v Oleksovicích, ale také při hasičských oslavách v Mastníků a na pouti v Lukách nad Jihlavou. Fotografie ze zmiňovaných akcích najdete ve fotogalerii.